Monthly Archives: October 2010

Uit de Raad geklapt

De uit de raad geklapt stukjes niet duidelijk afgebakend of ingekaderd. Het staat een schrijvend raadslid vrij te schrijven over zijn of haar clusters met taakvelden, over wat er speelt in de raad of gemeente, of over hoe je het … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment