Links

Personen:

———————————

Blaise Pascal

Blaise Pascal

Frans filosoof en wetenschapper. De wet van Pascal, de programmeertaal Pascal, de driehoek van Pascal en “Het hart heeft zijn redenen, die de reden niet kent” zijn wat zaken waardoor hij herinnert wordt. De uitvinder van de (werkende) zakjapanner, de reclamefolder en veel meer. Zijn filosofie samengevat in ��n regel (als ik zo vrij mag zijn): het geloof gaat verder dan het verstand, maar hoeft er niet mee in tegenspraak te zijn. Schreef ��n belangrijk boek, de Lettres Provinciales en heel veel memo’s, later gebundeld in het werk “Pense�s”. Van harte aanbevolen Pascal’s gedachten maar eens te lezen. Werd 39 jaar en stierf in het klooster dat de geuzennaam “Port Royal” droeg.

———————————

Sun Yat-sen

Sun Yat-sen

Onvolprezen minister president van China, voor de revolutie.

———————————

G. K. Chesterton

G. K. Chesterton

Toen een vrouw tijdens de eerste wereldoorlog eens aan Chesterton vroeg waarom hij niet aan het front was, moet hij hebben geantwoord: “Als u om mij heen loopt zult u er achterkomen, dat ik dat wel ben.”
Chesterton schreef 80 boeken, honderden gedichten, rond de 200 short stories en plus minus 4000 essays. Ik heb alleen “The Man that was Tuesday” gelezen (saai), “Orthodoxy” (al beter) en “The Everlasting Man” (Geniaal!!). All zijn werk is online te lezen.

————————–

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer (Duits; uitgebreider)

Bonhoeffer was bij uitstek de man die zijn prediking leefde. En dat in een paradoxale tijd voor een Duitser die zijn land liefhad, maar die de koers van dat land tegelijkertijd uitbraakt. Dat spanningsgebied komt heel subtiel naar voren in het wederzijdse schrijven tussen hem en zijn vrienden en ouders.

Ik bedoel te zeggen; je kunt een makkelijke levensvisie hebben in een materieel gezegende tijd en je dan bij je principes houden, maar dat is wezenlijk anders dan alles van jezelf en anderen vragen in een tijd waar er niets is dan armoede, dood, ellende, en demonische haat.

Bonhoeffer kwam op voor de zwakken, maar was genadeloos voor hen die zichzelf zwak hielden.

Highlights: “Als Christus een mens roept, roept hij het om te sterven.”, betrokkenheid bij aanslagen op Hitler, betrokken bij het helpen vluchten van Joden, Lutheraan, bekend met Barth, de waardevolle en goedkope genade (Navolging).

Werd na een jaar gevangenschap op 9 april 1945 opgehangen in het concentratiekamp Flossenb�rg.

Leave a Reply