Ster

Op Wikipedia lees ik een aantal theologisch interessante zaken over kerst. De ster die de wijzen (magiers) volgen zou van “kwaadschikse herkomst” (kunnen) zijn. De ster moest ertoe bijdragen dat Herodus Jezus zou vinden om hem zo te kunnen doden. Als dat zo is, dan wacht God pas met ingrijpen tot die wijzen zo’n beetje al weer bij Herodus zijn om te zeggen waar de nieuwe koning zich bevindt. Dan pas dromen ze dat ze er niet langs mogen. God neemt risico’s (C.S. Lewis)

Ook zie ik dat Luther de kerstboom heeft goedgekeurd en dat die verwijst naar de boom in de hof van Eden. De ballen verwijzen naar de vruchten. De piek naar de ster. Die was er ook al in Eden? Nee-hee; het is boom met Eclectistische trekjes…

De kerststal werd door Franciscus van Assisi voor het eerst in 3d gelanceerd. Enfin. Ik vergeet die ellendige quotes iedere keer: “Maybe the Star of Bethlehem wasn’t a star at all…” Neil Young.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply