De haat tegen het westen – Jean Ziegler

Zo beknopt en helder als de Zwitserse diplomaat zijn boek hier:
uitlegt, zo warrig en omslachtig is dat boek zelf. Wat niet wil zeggen dat je na het zien van het filmpje het boek niet meer hoeft te lezen. Want de stijl is niet alleen gruwelijk, wat er wordt geschreven en beschreven is nog veel gruwelijker.

De haat tegen het westen en de scheve verhoudingen, zijn niet alleen domme pech van mensen die in te droge of te warme landen wonen, ze zijn het gevolg van een geschiedenis van plundering, slavernij en kolonisatie, m.a.w. : door onze collectieve schuld (Henk Bakker).

Groot gemis is dat Jean geen handvatten geeft voor de westerse burger om iets van dat verleden recht te zetten. Hij geeft wel voorbeelden van een omslag in met name Bolivia, en ook hoe bijvoorbeeld Noorwegen daarbij heeft geholpen door expertise uit te besteden in de vorm van technici, maar niet van wat jij en ik kunnen doen om er voor te zorgen dat wat er scheef gegroeid is recht gezet kan worden.

Een gemiste kans, want als je het boek uit hebt wil je niks liever dan iets doen. Misschien een sequel? Henrie Nouwen neemt in zijn boek “De weg naar vrede” als westerling wel duidelijk stelling in over hoe dat zou kunnen.

This entry was posted in Boeksels, Politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply