Ongetwijfeld

Je kunt overal aan twijfelen. Zelfs of je een keer dood gaat of niet. Zelfs of je maar één keer geboren bent of wordt. Dat bestrijd ik niet; wel betwijfel ik van harte of het zinnig is alles te betwijfelen. Want: dan hebben we geen leven meer. Als ik twijfel aan alles; de echtheid van het bestaan, de realiteit van liefde, als ik twijfel aan mijn vrouw en kinderen, twijfel aan mijzelf, waarom leef ik dan nog? Verhef de twijfel tot koning en ellende regeert. Maak de twijfel almachtig en je gaat met recht twijfelen of je daar wijs aan hebt gedaan. Je kunt niet anders, want twijfel heerst en de angst ontkiemt.

Dus zou het goed zijn selectief te twijfelen. En op zijn tijd. Maar hoe maken we de selectie: waar wel aan en waar niet aan?

Aan de vruchten herkent men de boom.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply